Stenflo Konsult kan informationssystem

Stenflo Konsult bygger webbplatser och informationssystem och främst med lotus notes/domino som teknisk plattform. Under åren har företaget haft mellan en och tre anställda, alla med namnet Stenflo och alla tekniska fysiker.

Uppdrag

Hälsoprövning på webben


[2015-06-18]Lärarförsäkringars webbplatsNu sker hälsoprövningen online i samband med att man tecknar försäkring hos Lärarförsäkringar. Vi har byggt logiken och designen på webben. Resultatet skickas dels via web services till försäkringssystemet och dels genereras en pdf av hälsodeklarationen som skickas till berörda instanser.

Prismatic


[2014-10-20]Prismatic Sensors ABNy webbplats åt medicinteknikföretaget Prismatic.

Lärarförsäkringars webbplats


[2014-06-17]Lärarförsäkringars webbplatsPremiär för Lärarförsäkringars omgjorda och färgglada webbplats. Byggd av oss.