Lennart Lundmarks CV

Foto: Lydia Stenflo
(som forskare och skribent)

Examen vid Journalisthögskolan i Göteborg 1970
Filosofie kandidat 1979
Filosofie doktor 1982

Anställningar vid högskola och universitet

Undervisningsassistent vid Journalisthögskolan i Göteborg 1971-72
Forskningsassistent, Historiska inst., Umeå universitet 1978-1985
Forskarassistent sammastädes 1986-1990
Antagen som oavlönad docent 29/10 1986
Universitetslektor 1990-1994

Akademiska uppdrag

Huvudredaktör för Historisk tidskrift 1985-88
Sekreterare i Svenska historiska föreningen 1985-88
Ledamot av arbejdsudvalget for De nordiske fagkonferenser i historisk metodelære 1986-1993
Ledamot av Kungl. Vitterhetsakademins kommitté för internationellt historiskt samarbete 1987-1993
Ledamot av HSFR:s beredningsgrupp för historiska ämnen 1992-1995
Ledamot i styrelsen för Svenskt Biografiskt Lexikon 1995-2002

Verksamhet som frilans

Hösten 1994 flyttade jag från Umeå till Rindö (Vaxholm). Sedan dess har jag bedrivit ett slags trippelbruk mellan forskning, kulturjournalistik och föreläsningsverksamhet. Jag hade ett så kallat frilanskontrakt med Svenska Dagbladets kulturavdelning 1995-2001. Under den tiden skrev jag nära 100 understreckare och ungefär dubbelt så många inlägg och recensioner. I samband med Under streckets 100-årsjubileum återpublicerades min understreckare om fotnoten. Åren 2001 till 2005 skrev jag för Dagens Nyheters kulturredaktion.

Mina uppdrag inom den akademiska världen upphörde inte i och med att jag lämnade min anställning vid Umeå universitet. Sedan dess har jag bland annat varit fakultetsopponent på doktorsavhandlingar vid både Uppsala och Umeå universitet. Jag har ingått i forskningsprojekt finansierade av Riksbankens Jubileumsfond och det norska Forskningsrådet. Jag har varit sakkunnig vid tillsättning av tjänster vid Centrum för Samiska studier samt vid Vetenskapsrådet.

Under 2005 och 2006 hade jag uppdrag som historisk konsult för de statliga utredningarna ”Jakt och fiske i samverkan” (delbetänkande SOU 2005:79, huvudbetänkande SOU 2005:116) samt ”Samernas sedvanerätt” (SOU 2006:14). Jag har skrev delar av de publicerade utredningarna.

Jag var sakkunnigvittne för samesidan i både tingsrätten (januari 2006) och hovrätten (maj 2007) samt Högsta Domstolen (februari 2011) i det så kallade Nordmalingsmålet om sedvanerätt till renbetesmarker under vintern.