Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm

Under 1800-talet utgick den svenska statens samepolitik från att nomader tillhörde en lägre stående kultur. Under 1900-talets första decennier härskade idén att samerna var en underlägsen ras.

Boken visar hur dessa idéer omsattes i praktisk politik. Den beskriver den diskriminerande skolpolitiken och försöken att hindra renskötande samer från att bo i hus. Den analyserar också den rennäringspolitik som efterhand splittrade samesamhället. (Norrlands universitetsförlag 2002)"Historikern Lennart Lundmark har undersökt samernas förhållande till den svenska staten under 1800- och 1900-talen.

Resultatet är en häpnadsväckande skrift om diskriminering och rasism. Under 1800-talet såg man samekulturen som lägre stående, under tidigt 1900-tal betraktades samerna som en underlägsen ras. Den under första halvan av 1900-talet blomstrande rasbiologin hade särskilt samerna i sikte, och den del av boken som behandlar just detta är extra intressant. Den visar att det inte gick att hitta några som helst mönster i exempelvis skallmätningsstatistiken, men också hur desperat forskarna tillgrep olika godtyckliga förklaringar för att rädda sina teorier om överlägsna germaner och skadan av rasblandningar.

Lennart Lundmark har lusläst riksdagstryck, domböcker, kommittébetänkanden, statliga utredningar och tidningsartiklar där samerna diskuteras. Dessutom är verket relaterat till forskningsläget i frågan. Boken kommer bli ett standardverk om samepolitik i modern tid."
Forskning & Framsteg 5/03 sid 45

”Sakligt och utan övertoner berättas en märklig historia… ”…en historia som varje någorlunda välinformerad svensk bör känna till…” ”…som läsare upplever man sig vara i goda händer…”
Fredrik Sjöberg i Svenska Dagbladet”När jag läser Lundmarks redogörelser för den rasistiska politikens brännpunkter – skolan, boendet och arbetet – gör det ont. Det är ett mörker jag inte längre kan tillåtas fly undan. Den här gången mer precist formulerat än i hans tidigare och mer populärt hållna ”Så länge vi har marker…”
Per Wirtén i Dagens Nyheter

Boken kostar 286:- plus frakt. Den kan beställas från Norrlands universitetsförlag 0932 40 00 00 eller via e-post till nuf@bholm.com