MER FÖR TVIVLAREN

Se mig prata om boken:


JESUSFORSKARNAS ODUGLIGA KRITERIER

Pdf-dokumentÄnnu mer för tvivlaren

Fler bibliska inkonsekvenser

I min bok ”Tvivlarens guide till Nya Testamentet” har jag nämnt flera motstridiga uppgifter om Jesu födelse, död och uppståndelse samt en hel del därutöver. Här följer ytterligare några inkonsekvenser.

Sedan Jesus blivit döpt av Johannes Döparen drev Anden ut honom i öknen där han var i ”fyrtio dagar och frestades av Satan”. (Mark 1:12, se även Matt 4:1-2, Luk 4:1-2)
Men Johannes Döparen träffade Jesus dagarna efter dopet. Någon dag senare utsåg Jesus de första lärjungarna och fortsatte till bröllopet i Kana. (Joh 1:29, 35-46; 2:1-4)

Efter att ha utspisat massorna for Jesus till Gennesaret. (Mark 6:53)
Efter att ha utspisat massorna for Jesus till Kafarnaum. (Joh 6:16-17, 21)

Synagogföreståndaren Jairos kastade sig för Jesus fötter och bad enträget: ”Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne, så att hon kan räddas till livet.” (Mark 5:22-23)
Synagogföreståndaren föll ner för Jesus och sade: ”Min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen.” (Matt 9:18)

Jesus höll sin första stora predikan sedan han gått ”upp på berget”. (Matt 5:1-2)
Jesus höll sin första stora predikan sedan han stannat ”på ett ställe på slätten”. (Luk 6:17)

Lärjungarna fick ha en stav och sandaler när de gick ut och predikade. (Mark 6:8-9)
Lärjungarna fick inte ha någon stav och inga sandaler när de gick ut och predikade. (Matt 10:9-10)

I Sakaraja i Gamla Testamentet står det att din konung kommer till dig ”ridande på en åsna, på en ung åsnehingst”. (9:9) Det handlar om en enda åsna. Upprepningen kallas parallellism och är vanlig poetisk figur i Gamla Testamentet.
I Markus och Lukas hämtar lärjungarna en åsna och Jesus rider in i Jerusalem på den. Men Matteus har missförstått poesin. Enligt honom sade profeten att konungen kommer ”ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl”. Alltså måste Jesus rida in i Jerusalem på två åsnor. Lärjungarna ”hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp”. (Mark 11:7, Luk 19:35, Matt 21:5-7)

Ute på Olivberget sade Jesus att Petrus skulle förneka honom tre gånger. (Matt. 26:30-34)
Det var under påskmåltiden som Jesus sade att Petrus skulle förneka honom tre gånger. (Luk 22:13-14, 34)

Satan for in i Judas Iskariot före påskmåltiden. (Lukas 22: 3-4)
Satan for in i Judas under påskmåltiden. (Joh 13:27)

Simon av Cyrene tvingades bära Jesus kors på väg till Golgata. (Matt 27:32, Luk 23:26, Mark 15:21)
Jesus bar själv sitt kors. (Joh 19:17)

”Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom.” (Mark 15:25)
Pilatus dömde Jesus och de tog honom med sig för att korsfästas ”vid sjätte timmen”. (Joh 19:14-16)

Omedelbart efter uppståndelsen ur graven sade Jesus: ”Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galiléen. Där skall de få se mig”. (Matt 28:10)
Efter uppståndelsen, men kort innan Jesus togs upp till himlen i Betania utanför Jerusalem, sade Jesus till lärjungarna: ”Men ni skall stanna här i staden…” (Luk 24:49)

Jesus visade sig först för lärjungarna på ett berg i Galiléen. (Matt 28:16-17)
Jesus visade sig först för lärjungarna i Jerusalem. (Luk 24:33, 36)

Lärjungarna blev rädda när de först mötte den uppståndne Jesus. (Luk 24:37)
Lärjungarna blev glada när de först mötte den uppståndne Jesus. (Joh 20:20)

Sedan de som samlats sett Jesus bli upptagen till himlen ”återvände de till Jerusalem från Olivgårdsberget”. (Apostlagärningarna 1:9, 12) Berget ligger sydost om Jerusalem.
Jesus förde dem bort mot Betania (nordost om Jerusalem). Där ”lämnade han dem och fördes upp till himlen.” (Luk 24: 50-51)

Jesus sade: ”Visa aktning för din far och din mor.” (Matt 15:4, Mark 7:10)
Jesus sade: ”Ty jag har kommit för att ställa en son mot hans far, en dotter mot hennes mor … (Matt 10:35)

Jesus: ”Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.” (Matt 10:34)
Jesus: ”Alla som griper till svärd skall dödas med svärd.” (Matt 26:52)

Jesus: ”Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt.” (Joh 5:31)
Jesus: ”Även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesmål giltigt”. (Joh 8:14)

Korrekturfel i Tvivlarens guide till Nya Testamentet

På sidan 48 står Kanaan, ska vara Kana
Daniel i fotnot 83 på sidan 65 ska vara Roger.
Johanneitisk på sidan 104 ska vara johanneisk.
Taboiterna på sidan 107 ska vara taboriterna.
Trent på sidan 120 ska vara Trient.
Niceanska på sidan 148 ska vara nicenska.

Recensioner

Kyrkans tidning »

Smålandsposten »

Aftonbladet »