Protest och profetia

Korpela-rörelsen och drömmen om tidens ände.

Den extatiska Korpela-rörelsen har gett upphov till många myter och anekdoter i folkminnet. Den var verksam i Tornedalen under 1930-talet. Anhängarna väntade på att Gud inom kort skulle föra dem till Palestina i en himmelsk ark. Efterhand övergick rörelsen till dryckenskap och sexuella utsvävningar. Boken söker sanningen om de både tragiska och dramatiska sidorna hos denna säregna sekt. (Arkiv förlag 1985)