Så länge vi har marker.

Samerna och staten under sexhundra år.

Boken skildrar den svenska samepolitiken från medeltiden till våra dagar. De första seklerna var det värdefulla pälsverket mest eftertraktat. På 1600-talet hittades silvermalm i fjällen och samer blev tvångsuttagna för att sköta transporterna. Från mitten av 1700-talet började staten befolka samernas land med nybyggare. Under 1800-talet förlorade samerna sina tidigare rättigheter till mark och vatten. Från senare delen av 1800-talet till andra världskriget präglade rasismen samepolitiken, i dag styrs den av det moderna samhällets ekonomiska intressen. (Prisma 1998)