Samernas skatteland under 300 år

Från mitten av 1600-talet till början av 1900-talet var lappbyar i Norr- och Västerbotten indelade i skatteland. Inledningsvis behandlade både häradsrätten och länsmyndigheterna lappskattelanden som skattejord. Mot slutet av 1600-talet började länsstyrelsen hävda att de var kronans mark. Häradsrätten motsatte sig detta, men berövades sin domsrätt över lappskattelanden åren kring sekelskiftet 1800.

Under 1800-talet betraktades lappskattelanden som upplåtelser på kronojord. I renbeteslagen 1886 stadgades att lappbyarnas områden skulle brukas kollektivt. Trots det fanns lappskatteland kvar i Västerbotten till 1928.Boken på 200 sidor och kostar 200:- inklusive frakt. Utgivare är institutet för rättshistorisk forskning. Beställ den genom att sätta in beloppet på Rönnells antikvariats postgiro 5 00 40-5 och ange ”Skatteland ” samt namn och adress. Den kan också beställas via e-post ronnells@svaf.se eller fax 08 545 015 69.