Stulet land

”Stulet land” beskriver den svenska statens politik gentemot samerna från 1500-talet till allra senaste tid. På 1700-talet hade samer lika stark rätt till sina marker som skattebönder till sin jord. Men under kolonialismens 1800-tal berövades samerna sina gamla rättigheter och kronan lade beslag på deras marker. Det mesta behöll den själv, resten delades ut till nybyggare och fjällbönder.

Decennierna kring sekelskiftet 1900 präglades den svenska samepolitiken av en rå rasism. Regering, riksdag och myndigheter ansåg att samer var så undermåliga varelser att de inte kunde behandlas som fullmyndiga människor.

I andra demokratiska länder får ursprungsbefolkningar tillbaka rättigheter på sina gamla områden. I Sverige förlorar samerna allt mer. På senare tid har de blivit av med rätten att vinterbeta renar i Härjedalen samt mist sitt inflytande över jakt- och fiskerätten i stora områden.

Köp Stulet Land i din bokhandel eller på nätet hos adlibris eller bokus.