Tiden är bara ett ord

Uppfattningen av tid har varierat i skilda samhällen och kulturer genom historien. Boken skildrar det västerländska samhällets problem att hantera tidsbegreppet i ett historiskt perspektiv. Den ger rikhaltiga exempel från filosofi samt kultur-, teknik- och vetenskaphistoria. Den analyserar också vår egen motsägelsefulla uppfattning av tid. (Prisma 1993)