Uppbörd, utarmning, utveckling.

Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism.

Den samiska tamrenskötseln är troligen flera tusen år gammal. Ända fram till 1600-talet levde samerna i huvudsak på jakt och fiske. Varje familj hade högst något tiotal tamrenar. I början av 1600-talet drabbades samesamhället av en serie kriser som krävde en omställning av ekonomin. Lösningen blev att låta stora renhjordar bli basen för försörjningen. (Doktorsavhandling, Arkiv förlag 1982)