Bokomslag: Tvivlarens guide till nya testamentet
Jag är historiker och författare. Under 20 år var jag lärare och forskare vid Umeå universitet. De senaste 15 åren har jag ägnat åt forskning, kulturjournalistisk och föreläsningar, särskilt om svenska statens förhållande till samerna. Jag har skrivit flera böcker i det ämnet samt varit anlitad av statliga utredningar och som sakkunnig vid rättsprocesser. Numera ägnar jag mig främst åt den romerska antiken och den tidiga kristendomen.


Ny bok: TVIVLARENS GUIDE TILL NYA TESTAMENTET

Fri Tanke förlag

I dag är det nästan bara kristna som fördjupar sig i Nya Testamentet. Övriga vet ganska lite om dess tillkomst och innehåll, trots att kristendomen och Jesusord ofta åberopas i kultur- och samhälls­debatten.

Tvivlarens guide till Nya Testamentet ställer de kritiska frågorna. Vem skrev evangelierna? När skedde det? Hur gamla manuskript finns bevarade? Är de tillförlitliga? Hur många av Paulus brev är skrivna av någon annan?

Boken gör även en kritisk granskning av forskningen om den "historiske" Jesus.

"Boken är en självklar handledning för den som vill komma bakom sagoskimret. Och - se där en nyårsönskan!- en given del av kurslitteraturen för blivande religionslärare."
Christer Hugo i Kyrkans tidning 2/1 2014

"Det är en intressant och allmänbildande genomgång som görs i boken."
Kalle Holmqvist i Aftonbladet 26/12 2013

Se mig prata om boken »