Jag är historiker och författare. Under 20 år var jag lärare och forskare vid Umeå universitet. De senaste åren har jag ägnat åt forskning, kulturjournalistisk och föreläsningar, särskilt om svenska statens förhållande till samerna. Jag har skrivit flera böcker i det ämnet samt varit anlitad av statliga utredningar och som sakkunnig vid rättsprocesser. Numera ägnar jag mig främst åt den romerska antiken och den tidiga kristendomen.

Ny bok: Seneca - Den första KBT-terapeuten

Den stoiske filosofen Seneca var en av dem som lade grunden för det som 2000 år senare kallas KBT-terapi. Boken skildrar hans liv och terapeutiska filosofi. Den tar också upp några andra stoiska terapeuter i det antika Rom.

Läs boken här »


En källkritisk uppsats om Senecas liv »


Se mig tala om min föregående bok Tvivlarens guide till Nya Testamentet »